Salmonellasmitta sprider sig bland katter

I västernorrland har det börjar dyka upp allt fler katter med salmonellasmitta. Smittan kan uppstå och överföras till katten som äter småfåglar eller kommer i kontakt med fåglars avföring. Under vintern samlas dessutom en större mängd fåglar runt fågelbord, vilket gör att smittan sprids lättare.

Ett tydligt tecken på salmonella är att katten uppvisat tecken på att en minskad aptit. Feber kan också tyda på att djuret har drabbats av sjukdomen. Vid misstanke om salmonella hos katt bör veterinär uppsökas så att behandling kan påbörjas.

En katt som har blivit sjuk eller skadad under sin utomhusvistelse återvänder inte alltid hem. På grund av sina instinkter är det vanligt att katten gömmer sig om den mår dåligt. Om katten skadas eller blir sjuk när den befinner sig utomhus kan därför en GPS-trackers bidra till att rädda kattens liv.