Projektet ”Cat tracker” spårar tamkatter med GPS

I en stor undersökning från USA har man nu upptäckt vart tamkatter tar vägen när de befinner sig utomhus. Projektet, som kallas ”Cat tracker” har med hjälp av GPS-trackers samlat in positionsdata från över 900 katter över hela landet, under hela sex års tid.

GPS-utrustningen som användes för att lokalisera katternas rörelser sände positionsdata var tredje minut. Projektet påvisade även andra intressanta aspekter, nämligen att katternas jaktutövande har en negativ inverkan på ekosystemet och naturen på grund av att de ofta jagar och fångar vilda smådjur.

Roland Kays, som höll i projektet, säger själv att han blev förvånad över projektets resultat; de flesta katter inte rörde sig inte längre än 100 meter hemifrån. Det är goda nyheter för djurägare som blir oroliga när deras fyrfota vän stannar utomhus under längre tid än vanligt.